داستان مستجاب الدعوه بودن دربان امام رضا (ع)

 

در یکی از جلسات عنوان بصری از آیت الله سید محمد محسن حسینی طهرانی در مورد مستجاب الدعوه بودن و عظمت دربان منزل امام رضا (ع) حکایات عجیبی امده است که در ادامه آن را برایتان نقل میکنیم.

در جلسه 185 شرح حدیث عنوان بصری آمده است که:

می گویند یك روز معروف كرخی كه دربان امام رضا علیه السّلام بود بعضی از صاحبان تراجم به خلاف موقعیت او را تنّزل دادند و این مسئله را مورد تردید قرار دادند و باید پاسخگو باشند مستجاب الدّعوه هم بود. افرادی كه می آمدند پیش او می گفتند كه می خواهیم سفر برویم یك دعایی برای ما بده. می گفت: خدا را به سر معروف كرخی قسم بدهید خدا برآورده می كند. می آمدند می گفتند ا! مگر می شود؟! معروف كرخی عجب آدمی است! مثل اینكه خیلی خودش را قبول دارد! یكی آمده بود سفر دریا داشت، یك چیزی نوشت گفت هر وقت كه دریا طوفانی شد، در دستت نگه دار جلوی آسمان، طوفان از بین می رود. رفت و دریا طوفانی شد و آمدند گفتند نوشته معروف، درآوردند تا نگه داشتند آرام شد اصلًا انگار نه انگار كه طوفانی شده. بعد آن شخص وقتی كه رفت با خودش گفت ببینم این چیست چه اسم اعظمی است كه حتّی یك ثانیه هم مهلت نداد. آخر این دواهایی كه آدم می خورد گاهی اوقات دو ساعت بعد اثرش ظاهر می شود، بعضی ها یك ساعت، این چه بود كه همان تا بیرون نیاورده دریا انگار از اول هیچ حركتی نداشته. نگاه كرد دید نوشته: خدایا به سر معروف تو را قسم می دهم كه این بلیه را برطرف كن گفت. ا ا ا این هم دعا بود نوشته؟ بلند شوم بروم حساب او را برسم. وقتی كه به مدینه برگشت در آن زمان امام رضا علیه السّلام در مدینه تشریف داشتند. رفت و دید جناب معروف ایستاده و تا چشم معروف به او افتاد گفت: هان دریا طوفانی شد من را قسم دادی بعد هم آن كاغذ را باز كردی مثل اینكه اصلًا آنجا خودش بوده است گفت این چه چیز است؟ گفت: آن سری كه اینجا به این آستان ساییده شده است پیش خدا این قدر قیمت ندارد؟ آن سری كه در آستان علی بن موسی الرّضا ساییده، آن سر آیا پیش خدا ارزش ندارد؟! برو برو هر وقت گیر كردی به همین سر ما دعا كن خدا راهت می اندازد. ظاهراً این طور كه نقل می كنند بر اثر ازدحام جمعیت در مرو وقتی كه جمعیت خیلی فشار آورد مثل اینكه به دیوار خیلی فشار آورده شد و استخوان هایش شكست و به این كیفیت از دنیا رفت. وقتی كه ایستاده بود و جمعیت می خواست وارد منزل حضرت بشود. البتّه بعضی اینها را مورد تردید قرار دادند چون حضرت در مرو بودند قبر معروف در بغداد است. ولی من خیال می كنم كه شاید علّتش این بوده و بعد حالا یا آمده به بغداد، مدّتی طول كشیده و بعد از شهادت امام رضا علیه السّلام آمده؛ و این علّت برای كسالت و اشتداد كسالت بوده تا اینكه به بغداد رسیده فوت كرده. لذا می شود جمع كرد بین این علّت برای ارتحال معروف و بین اینكه ایشان در بغداد هستند. ما هم زیارت كردیم مزار ایشان را در بغداد، معروف است خیلی مشخّص است.

برای مشاهده و دانلود رایگان کتب علامه طهرانی و آیت الله سید محمد محسن طهرانی، دسترسی به فایل های صوتی و تصویری کتب و جلسات و آشنایی بیشتر با حکایاتی اینچنین از زندگی ائمه و بزرگان علم و دین، به وبسایت و پیج مکتب وحی مراجعه کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *